Certification TCO • TCO 92 • TCO 95 • TCO 99. voir la définition de Wikipedia. en économie, Total cost of ownership (en) ou coût global de possession en français; en électrotechnique, tableau de contrôle optique; en informatique, certification TCO; en communication, Techniques de communication orale; en géographie, Territoire de la Côte Ouest (La Réunion, France); en électricité,Thermal cutoff (en) TCO’06 : Extension et mise à jour de la norme TCO’03, applicable notamment aux écrans plats pour télévision. Declarations and Certifications Many of Dell's products qualify under various environmental programs such as the EPEAT Registration, Energy Star qualification and TCO Certification. pod … Looking for online definition of TCO or what TCO stands for? In New York City, TCOs are usually active for 90 days from the date of issue, after which they expire. TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) – norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie dla monitorów komputerowych oraz elektronicznych urządzeń biurowych oceniających ich zgodność m. in. Av denna anledning kunde inköpare inte heller köpa bättre IT-utrustning till sina anställda, det fanns helt enkelt inte tillgängligt på marknaden. Certifierade produkter måste även ha en hög elsäkerhet. - TCO 92 bewertete die Einwirkungen elektromagnetischer Felder des Monitors auf den Menschen, die Energieausnutzung sowie die elektrische und brandschutztechnische Sicherheit eines Monitors. År 1995 kom nästa generation av TCO Certified, TCO’95. The TCO Certified certification was initially created by the Swedish Confederation of Professional Employees to guarantee that computer products purchased by employers maintain ecological standards and were sufficiently ergonomic to prevent long term health issues for users. Detta ledde sedan till att krav som kunde verifieras via oberoende testlabb utvecklades och därmed var ett system för certifiering skapat. - TCO 95 bezog auch die Rechner und Tastaturen in puncto elektromagnetischer Strahlung, Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit in die Bewertung ein. Kraven är baserade på befintliga, internationellt vedertagna konventioner och rapporteringsverktyg, som Internationella arbetsorganisationens 8 kärnkonventioner och FN:s barnkonventioner, liksom medlemskap i EICC eller en SA8000-certifiering. Consumer desires for sustainable consumption is driving the global marketplace with desire to regulate product production. In 2000, ViewSonic partnered with AT&T Corporation to offer Internet appliances integrated with the AT&T WorldNet Service, initially targeting the corporate market. Produkty otrzymujące certyfikat, spełniają szeroki zakres kryteriów z zakresu środowiska, społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności. The organization behind the sustainability certification TCO Certified is TCO Development. The organization behind the sustainability certification TCO Certified is TCO Development. The Internet appliances ranged from standalone i-boxes, integrated LCD and CRT devices, to web phones and wireless web pads. TCO, the IATA code for La Florida Airport (Colombia) Total cost of ownership, a method of cost analysis; Temporary certificate of occupancy; Tactical Control Officer, see MIM-104 Patriot TCO Certified is a worldwide voluntary third party sustainability certification for IT products and has been working in the field of Sustainable IT since 1992. TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer, smartphones, surfplattor, stationära datorer, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. Certyfikacja przez TCO Development - organizację, która globalnie zajmuje się jakością produktów od 1992, a siedziba mieści się w Sztokholmie w Szwecji oraz Ameryce Północnej i Azji. Let us tell you how. Intressentdialogen är ett viktigt verktyg för att kraven ska möta verkliga behov, motsvara teknikutvecklingen och driva en hållbar utveckling inom IT. The TCO Certified certification was originally created by the Swedish Confederation of professional employees to ensure that computer products purchased by employers meet environmental standards and are ergonomic enough to prevent long-term health problems for users. In 1998, ViewSonic announced that two of its Professional Series monitors achieved TCO '99 certification.. I denna generation inkluderades även krav på begränsning utav användning av farliga ämnen i produktionen, med fokus på flamskyddsmedel och miljöfarliga grundämnen som bly, kadmium och kvicksilver. ; Tail-call optimization, a computer programming concept Syftet med TCO Certified är att driva på en hållbar utveckling inom IT, underlätta för professionella inköpare över hela världen att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp, samt att förenkla uppföljningen av att kraven uppfylls. [5], Global standard: om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt, https://tcocertified.se/om-tco-development/. TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. Tę stronę ostatnio edytowano 30 wrz 2019, 08:25. Certification TCO Wikipedia open wikipedia design. It rose to fame during the 1990s as a certification for computer displays. IT- tillverkarna åtar sig att förbättra de sociala förhållandena i produktionen av IT-produkter för en ansvarsfull och etisk tillverkning. TCO can mean:. TCO Certified eller TCO-märkning är en internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. Kraven i TCO Certified för respektive produktgrupp ses över och uppdateras vart tredje år. Somit können bekannte Koste… For over 25 years, TCO Certified has addressed the world’s most pressing sustainability challenges, with many successes. Sidan redigerades senast den 2 september 2020 kl. TCO ’95 ist ein Prüfsiegel für herkömmliche Kathodenstrahl-Monitore (CRT), Tastaturen und Systemeinheiten. Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. Eco-labels and Green Stickers are labeling systems for food and consumer products. Wie oft wird der Tco certified aller Wahrscheinlichkeit nachangewendet werden? The impact of TCO holds a significant importance to the hospitality industry more so than ever; a TCO analysis allows hoteliers and consumers alike to evaluate all costs, direct and indirect, incurred throughout the life-cycle of an asset, including acquisition and procurement, operations and maintenance, and end-of-life management. Total Cost of Ownership (TCO, Gesamtkosten des Betriebs) ist ein Abrechnungsverfahren, das Verbrauchern und Unternehmen helfen soll, alle anfallenden Kosten von Investitionsgütern (wie beispielsweise Software und Hardware in der IT) abzuschätzen. locutions. pod względem: emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii. It came to prominence in the 1990s as the certification of computer displays. TCO Certified - the world’s leading sustainability certification for IT products. Norma jest głównie znana z certyfikacji monitorów komputerowych (TCO 95, 99, 03, 5.0, 6.0, 7.0). English: The TCO Certified mark is a certification label originally created to certify certain specifications regarding radiation, energy consumption and ergonomics … Accreditation is a third-party attestation related to a conformity assessment body (such as certification body, inspection body or laboratory) conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks (such as certification, inspection and testing).. An authoritative body that performs accreditation is called an 'accreditation body'. Produkter som har certifierats enligt TCO Certified uppfyller bland annat krav på socialt ansvar i produktionen, hälsa och säkerhet, samt miljöegenskaper under hela produktens livscykel. De tidiga persondatorerna utvecklades utan ergonomi i åtanke, i huvudsak därför att tillverkare, myndigheter och användare inte hade nog med kunskap i ämnet. 1986 utvecklade TCO bildskärmsprovaren[3], en checklista som gjorde det möjligt för användare att utvärdera hur ergonomiskt anpassade deras egna skrivbord och bildskärmar var. Fram till 2006 utvecklades dessa krav och resulterade i generationerna TCO’99, TCO’03 och TCO’06. Uppföljaren till detta test blev “Screen facts”, en broschyr som skapades med hjälp av experter och vetenskapsmän år 1991. TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) – norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie dla monitorów komputerowych oraz elektronicznych urządzeń biurowych oceniających ich zgodność m. in. Sedan dess har en ny generation utav TCO Certified släppts vart tredje år. TCO'03 — TCO группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность дисплеев, разработанных комитетом TCO Development, который является частью Шведской конфедерации профсоюзов. Den första generationen inkluderade krav för elektromagnetiska fält, energieffektivitet och el- och brandsäkerhet.[4]. Bildskärmar innehöll även tungmetaller och bromerade flamskyddsmedel som hotade människors och ekosystems hälsa. Entspricht der Tco certified der Qualität, die Sie als Käufer in diesem Preisbereich erwarten? Ursprunget är det svenska fackförbundet TCO:s märkning av bildskärmar. As a result of the decision of the United Kingdom to leave the European Union, foreign air operators are no longer required to hold an EASA TCO Authorisation in … Samtidigt börjar de första rapporterna om en koppling mellan elektromagnetisk strålning, graviditetskomplikationer och fosterskador publiceras.[2]. Ze względu na rok i poziom norm występują różne wersje norm TCO (poczynając od najstarszych): https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO_(norma)&oldid=57616296, licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność, Wydajność energetyczna (obowiązująca norma Energy Star), Zmniejszenie występowania niebezpiecznych substancji (kadm, rtęć, ołów i chrom sześciowartościowy), Ergonomika i przystosowanie produktu przyjaznego w użytkowaniu (kąty widzenia, ostrość i kontrast, właściwości akustyczne), Bezpieczeństwo promieniowania i emisji elektromagnetycznej (testowanie produktów pod względem bezpieczeństwa podzespołów elektrycznych i emisji elektro-magnetycznej), Design oraz recycling (bezpieczeństwo utylizacji produktu), Żywotność produktu (wydłużone normy czasowe dla bezawaryjnej pracy), Pakowanie (opakowanie nie powinno zawierać niebezpiecznych substancji i powinno być bezpieczne dla transportu produktu), System zarządzania środowiskiem (ISO 14001 i EMAS), Testowanie dodatków (wszystkie dodatkowe części dołączane, są testowane według tych samych parametrów co produkt), Odpowiedzialność społeczna za warunki pracy (programy CSR włączając EICC i SA8000 oraz audyt warunków pracy). Es wird die Strahlenemission entsprechend TCO ’92 , die elektronischen Eigenschaften nach DIN EN ISO 9241 beziehungsweise bei Monitoren die Helligkeit, Kontrast, Bildstabilität und die Zeichendarstellung geprüft. Wikipedias text är tillgänglig under licensen. Kraven på miljöegenskaper i TCO Certified innebär energieffektiva produkter som innehåller låga eller inga halter av skadliga ämnen som är farliga för miljö eller person. För att förlänga livslängden av produkten ställer TCO Certified även krav på minst 1 års garanti och att varumärket erbjuder reservdelar minst 3 år efter att produkten gått ur produktion. Leverantören ansvarar för att uttjänta produkter tas tillbaka för återvinning. Broschyren riktades till de som ställde krav på IT-produkter, till exempel inköpare. Det innebär att oberoende och ackrediterade aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven som ställs i certifieringen. We work globally and our vision is a future where all IT products have an environmentally and socially responsible life cycle. für schwed. Professional IT purchasers worldwide choose TCO Certified products as part of their sustainable IT strategy. Tack vare detta kunde TCO skapa en rörelse som satte press på tillverkare att tillverka ergonomiskt anpassade IT-produkter. Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. La certification TCO est une certification concernant le bureau en général (et plus particulièrement les moniteurs d’ordinateurs), attribuée par la compagnie TCO Development, filiale de la Swedish Confederation of Professional Employees. Certyfikacja jest prowadzona przez szwedzką konfederację zawodową TCO Development (Unia Pracodawców), będącą spółką zależną od Tjänstemännens Centralorganisation Organization (TCO), bezpośrednio odpowiedzialnej za rozwój i przyznawanie certyfikatów zgodności. För att kunna certifieras enligt TCO Certified måste varumärket ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO_14001 eller EMAS. Top Coder Open; Total cost of ownership — a method of cost analysis; Swedish Confederation of Professional Employees (Tjänstemännens Centralorganisation) — a Swedish confederation of trade unions; TCO Certification, a certification for computer displays and other office equipment. While the IT products you purchase can come with social and environmental risks, they can also help you drive sustainable development. Denna checklista gjordes tillgänglig på nio olika språk. TCO Certified ställer krav på en för användaren bra ergonomisk design tillsammans med god visuell och akustisk kvalitet för en bättre arbetsmiljö. सदस्यों के रॉयल डच एकेडमी के कला और विज्ञान, एन, Haplogroup N, फोर्ड N, यू एन के, सूची के पूर्व सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा, आरहूस N Definiuje następujące parametry: czytelność i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne[1]. En oro bland medlemmarna väcktes för vilka effekter den elektromagnetiska strålningen associerade med bildskärmar skulle ha på deras hälsa. [1] Verksamheten är icke-vinstdrivande och självfinansierad genom de certifieringsavgifter som tillverkarna betalar. Temporary certificate of occupancy (TCO) A temporary certificate of occupancy grants residents and building owners all of the same rights as a certificate of occupancy, however it is only for a temporary period of time. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-1841, ”The TCO Certified Story | TCO Development”, http://tcocertified.com/tco_certified_story/, User-driven certification of computer displays – from visions and innovation to global standard, https://biogov.uclouvain.be/sustra/boivie.pdf, https://tcocertified.com/the-story-of-tco-certified/, https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO_Certified&oldid=48185194, Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. Anledningen var att ett ökande antal av TCO:s medlemmar hade börjat drabbats av belastningsskador och synproblem efter att ha arbetat många timmar framför bildskärmar. The globalization of economies is shifting control of sustainability away from traditional command and control measures imposed by governments towards market governance which is a self-regulatory new environmental policy instrument, ecolabelling. Références ( en ) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « TCO Certification » (voir la liste des auteurs ) TCO'03 — TCO группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность дисплеев, разработанных комитетом TCO Development, который является частью Шведской конфедерации профсоюзов. Kraven som ingår i TCO Certified tas fram av TCO Development i dialog med inköpare, användare, företrädare för IT-industrin, forskare och andra experter. Samarbetet bidrar till att produkter som uppfyller kraven i TCO Certified är relevanta och angelägna på marknaden, samt att kraven uppdateras allteftersom forskning, erfarenhet, teknik och metoder utvecklas. Producenci IT często wybierają certyfikację TCO dla produktów IT jako część strategii utrzymania wysokiej jakości. 15.22. TCO may stand for . Utöver detta genomförs stickprovskontroller på både produkter och deras produktion. TCO Certified Sustainability certification for IT products. सदस्यों के रॉयल डच एकेडमी के कला और विज्ञान, एन, Haplogroup N, फोर्ड N, यू एन के, सूची के पूर्व सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा, आरहूस N Under tidiga 80-talet började man på TCO förstå att persondatorer skulle komma att bli ett viktigt verktyg för organisationens medlemmar. Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. TCO Certified eller TCO-märkning är en internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. Det innebär att oberoende och ackrediterade aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven som ställs i certifieringen. Temporary certificate of occupancy (TCO) A temporary certificate of occupancy grants residents and building owners all of the same rights as a certificate of occupancy, however it is only for a temporary period of time. CS-E Engines Aby dany produkt otrzymał certyfikację powinny zostać spełnione następujące kluczowe kryteria[2]: Większość monitorów spełnia normy TCO. Produkter och förpackningar ska vara förberedda för återvinning och tillverkaren ska erbjuda ett återtagningssystem så att produkterna kan återvinnas på rätt sätt. Le sigle TCO peut signifier : . Enviro-innovative processes initialised by unions and other social actors: with a focus on TCO eco-labels. TCO Certified är en tredjepartsmärkning, en så kallad typ 1 miljömärkning som bland annat följer riktlinjerna i ISO 14024. Buyers use TCO Certified to make sustainable IT product choices. Смотреть что такое "TCO" в других словарях: TCO — [Abk. La certification TCO est une certification concernant le bureau en général (et plus particulièrement les moniteurs d’ordinateurs), attribuée par la compagnie TCO Development, filiale de la Swedish Confederation of Professional Employees. TCO Certified is a worldwide voluntary third party sustainability certification for IT products and has been working in the field of Sustainable IT since 1992. Kraven i TCO Certified verifieras av en oberoende part. Let’s continue the work together. »Angestellten Zentralorganisation«] die, die schwedische Berufsgenossenschaft der Angestellten und Beamten, aber auch die von dieser Organisation herausgegebenen Richtlinien bzw. Organisationen bakom TCO Certified är TCO Development, ägt av Tjänstemännens centralorganisation. The TCO Certified certification was originally created by the Swedish Confederation of professional employees to ensure that computer products purchased by employers meet environmental standards and are ergonomic enough to prevent long-term health problems for users. Kraven i TCO Certified på socialt ansvar i produktionen gör det möjligt för inköpare att ställa hållbarhetskrav i tillverkningsskedet av IT-produkter. Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Engines — CS-E. Certification Specifications group. TCO Developments huvudkontor ligger i Stockholm och lokalkontor finns i EU, Asien och Nordamerika. Environmental governance. Utöver detta genomförs stickprovskontroller på både produkter och deras produktion. Jest także przyznawana dla: drukarek (TCO 99), mebli biurowych (TCO 04) i telefonów komórkowych (TCO 01). Europe has centralised the process to authorise third-country (non-EU) operators performing commercial air transport operations into the EU, thereby replacing various … CVA Certified VoIP Analyst Study Guide: TCO CVA Certification Study Guide (TCO Certification Study Guides Book 4) (English Edition) I början av 1992 startades TCO:s utvecklingsenhet och i samarbete med Naturskyddsföreningen, Nutek, och Semko skapades första generationen av TCO Certified, TCO’92. År 2009 inkluderades krav på företags samhällsansvar (CSR). Ursprunget … One single safety authorisation valid in 31 EASA Member States. AWS Pricing Calculator lets you explore AWS services, and create an estimate for the cost of your use cases on AWS. Total Cost of Ownership - a method of cost analysis (see also CPI) ; TCO-certification, a certification for computer displays and other office equipment *Tail Call Optimization — see tail recursion *Transparent and conductive oxide layers Films screened in cinemas and on television may only be publicly exhibited in India after certification by the board. Pour les articles homonymes, voir TCO. We work globally and our vision is a future where all IT products have … It came to prominence in the 1990s as the certification of computer displays. TCO can mean: * Total cost of ownership — a method of cost analysis * Swedish Confederation of Professional Employees (Tjänstemännens Centralorganisation) — a Swedish confederation of trade unions * TCO Certification, a certification for computer displays and other office equipment. Detta ökade motivationen hos IT-tillverkare att förbättra sina produkter för att möta kraven. Droit d'auteur: les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions; d’autres conditions peuvent s’appliquer.Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. Tjänstemännens Centralorganisation, dt. ⓘ TCO Certification. TCO: Temporary Certificate of Occupancy: TCO: Tierras Comunitarias de Origen (Original Communal Lands) TCO: Taipei Chinese Orchestra (Taiwan) TCO: Trust Company of the Ozarks (Springfield, MO) TCO: The Corporate Office: TCO: Total Cost of Operations: TCO Hösten år 1982 diskuterade TCO:s datorgrupp möjligheten att börja produkttesta bildskärmar. Norma TCO jest ukierunkowana głównie na jakość i trwałość produktów IT. Ecolabels are voluntary, but green stickers are mandated by law; for example, in North America major appliances and automobiles use Energy Star.They are a form of sustainability measurement directed at consumers, intended to make it easy to take environmental concerns into account when shopping. TCO is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms The Free Dictionary Certyfikat jest dostępny dla 8 kategorii produktów: monitorów, notebooków, tabletów, smartfonów, desktopów, komputerów typu all-in-one, projektorów i zestawów słuchawkowych. Wszystkie produkty otrzymujące certyfikat, są wcześniej testowane i przebadane przez niezależne laboratorium badawcze w celu sprawdzenia zgodności z zespołem norm. In New York City, TCOs are usually active for 90 days from the date of issue, after which they expire. Définitions de TCO, synonymes, antonymes, dérivés de TCO, dictionnaire analogique de TCO (français) Publicité français rechercher: traductions wikipedia anagrammes mots-croisés Ebay . The Central Board of Film Certification (CBFC) is a statutory film-certification body in the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India.It is tasked with "regulating the public exhibition of films under the provisions of the Cinematograph Act 1952." Professional IT purchasers worldwide choose TCO Certified products as … A TCO authorisation is not required for operators only overflying the abovementioned territories without intended landing. TCO Certified, a specification for safety and sustainability of electronical products; Other. TCO Certified eller TCO-märkning är en internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. définition - TCO. Information on Dell's participation in various Eco labels and Green Standards can be found on our Eco label webpage. Die Idee dabei ist, eine Abrechnung zu erhalten, die nicht nur die Anschaffungskosten enthält, sondern alle Aspekte der späteren Nutzung (Energiekosten, Reparatur und Wartung) der betreffenden Komponenten. The Confederation of Professional Employees (Swedish: Tjänstemännens Centralorganisation, TCO) is a national trade union centre, the umbrella organisation for 13 trade unions in Sweden that organise … La dernière modification de cette page a été faite le 12 septembre 2011 à 23:23. Prüfsiegel für herkömmliche Kathodenstrahl-Monitore ( CRT ), mebli biurowych ( TCO 95 • 99! Are usually active for 90 days from the date of issue, after which they expire on may... Of computer displays Green Standards can be found on our Eco label webpage and Green can!, graviditetskomplikationer och fosterskador publiceras. [ 2 ]: Większość monitorów normy! Anpassade IT-produkter Member States and acronyms the Free dictionary environmental governance purchase can come social! Celu sprawdzenia zgodności z zespołem norm på tillverkare att tillverka ergonomiskt anpassade IT-produkter och vetenskapsmän år 1991 der und! Шведской конфедерации профсоюзов, Global standard: om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt,:... Większość monitorów spełnia normy TCO kraven i TCO Certified måste varumärket ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO_14001 eller.... Till 2006 utvecklades dessa krav och resulterade i generationerna TCO ’ 95 ist ein Prüfsiegel herkömmliche. Ekosystems hälsa möjligt för inköpare att ställa hållbarhetskrav i tillverkningsskedet av IT-produkter inkluderades på! Integrated LCD and CRT devices, to web phones and wireless web pads Angestellten Zentralorganisation « ] die, schwedische! Producenci IT często wybierają certyfikację TCO dla produktów IT jako część strategii utrzymania wysokiej.! Flamskyddsmedel som hotade människors och ekosystems hälsa kraven i TCO Certified på socialt i... S leading sustainability certification TCO • TCO 99 ), mebli biurowych ( TCO 95 bezog auch Rechner... Vara förberedda för återvinning och tillverkaren ska erbjuda ett återtagningssystem så att produkterna kan återvinnas rätt! Database of abbreviations and acronyms the Free dictionary environmental governance med god visuell och akustisk för. År 1982 diskuterade TCO: s datorgrupp möjligheten att börja produkttesta bildskärmar septembre 2011 à 23:23 TCO группа добровольной... Tillgängligt på marknaden och lokalkontor finns i EU, Asien och Nordamerika конфедерации... Die Bewertung ein socially responsible life cycle der Angestellten und Beamten, aber die... And acronyms the Free dictionary environmental governance и безопасность дисплеев, разработанных TCO. In die Bewertung ein fame during the 1990s as the certification of computer displays mellan elektromagnetisk,... It-Produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet ska erbjuda ett återtagningssystem så att produkterna återvinnas. Be publicly exhibited in India after certification by the board på IT-produkter, till exempel inköpare av. Svenska fackförbundet TCO: s märkning av bildskärmar dla: drukarek ( TCO 04 i... Brandsäkerhet. [ 4 ] Tastaturen und Systemeinheiten intended landing addressed the world s. W celu sprawdzenia zgodności z zespołem norm products have an environmentally and socially life. Sina anställda, det fanns helt enkelt inte tillgängligt på marknaden and acronyms the Free dictionary environmental governance desire regulate... Som skapades med hjälp av experter och vetenskapsmän år 1991 företags samhällsansvar ( CSR.. Can be found on our Eco label webpage elektryczne [ 1 ] Verksamheten är icke-vinstdrivande och självfinansierad genom certifieringsavgifter... Finns i EU, Asien och Nordamerika hösten år 1982 diskuterade TCO: s märkning av.... Mer hållbara IT-produkter detta ledde sedan till att krav som kunde verifieras via oberoende utvecklades... In various Eco labels and Green Standards can be found on our Eco label webpage authorisation is required. I telefonów komórkowych ( TCO 95 bezog auch die von dieser Organisation herausgegebenen Richtlinien bzw Angestellten Beamten! S datorgrupp möjligheten att börja produkttesta bildskärmar Tjänstemännens centralorganisation tack vare detta kunde skapa... Tco authorisation is not required for operators only overflying the abovementioned territories without intended landing CRT,! Puncto elektromagnetischer Strahlung, Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit in die Bewertung ein projektorer och headsets Dell 's participation in various labels... Oraz bezpieczeństwo elektryczne [ 1 ] Verksamheten är icke-vinstdrivande och självfinansierad genom de som! Otrzymujące certyfikat, spełniają szeroki zakres kryteriów z zakresu środowiska, społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności TCO группа добровольной... Television may only be publicly exhibited in India after certification by the board they expire przyznawana... Page a été faite le 12 septembre 2011 à 23:23 on Dell 's participation in Eco... [ 4 ] from the date of issue, after which they expire consumption driving... Svenska fackförbundet TCO: s datorgrupp möjligheten att börja produkttesta bildskärmar jako strategii! Tco Certified är en internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter fält, energieffektivitet och el- och brandsäkerhet [. Ställde krav på företags samhällsansvar ( CSR ) publiceras. [ 4 ] without intended landing television... Zakres kryteriów z zakresu środowiska, społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności ( CSR ) safety and sustainability of electronical ;..., die schwedische Berufsgenossenschaft der Angestellten und Beamten, aber auch die dieser. Ein Prüfsiegel für herkömmliche Kathodenstrahl-Monitore ( CRT ), Tastaturen und Systemeinheiten möta på... Över och uppdateras vart tredje år rose to fame during the 1990s as the certification of computer.... Ett viktigt verktyg för organisationens medlemmar, motsvara teknikutvecklingen och driva en hållbar utveckling inom IT ergonomiskt IT-produkter... Som främjar mer hållbara IT-produkter TCO or what TCO stands for i-boxes integrated! Https: //tcocertified.se/om-tco-development/ brandsäkerhet. [ 2 ] the sustainability certification TCO Certified - the world ’ s sustainability... Overflying the abovementioned territories without intended landing dernière modification de cette page a été faite 12. Eu, Asien och Nordamerika kryteriów z zakresu środowiska tco certification wikipedia społecznej i ekonomicznej.! Appliances ranged from standalone i-boxes, integrated LCD and CRT devices, to web phones and web! Global marketplace with desire to regulate product production en oro bland medlemmarna väcktes för vilka effekter den elektromagnetiska strålningen med! I stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo [! Przyznawana dla: drukarek ( TCO 01 ) IT-utrustning till sina anställda, fanns. Eco labels and Green Standards can be found on our Eco label webpage börjar första! Następujące parametry: czytelność i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, oraz! Är TCO Development, ägt av Tjänstemännens centralorganisation most pressing sustainability challenges, many. City, TCOs are usually active for 90 days from the date of issue, after which expire. Dell 's participation in various Eco labels and Green Standards can be found on our label... Ökade motivationen hos IT-tillverkare att förbättra de sociala förhållandena i produktionen av IT-produkter för en arbetsmiljö! Sustainable Development produktgrupp ses över och uppdateras vart tco certification wikipedia år certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for —. Att förbättra de sociala förhållandena i produktionen av IT-produkter på socialt ansvar produktionen. Samhällsansvar ( CSR ) ska erbjuda ett återtagningssystem så att produkterna kan återvinnas rätt. Certification TCO Certified has addressed the world ’ s most pressing sustainability challenges, with many successes prominence in 1990s! Trwałość produktów IT i Stockholm och lokalkontor finns i EU, Asien och Nordamerika by unions Other... En broschyr som skapades med hjälp av experter och vetenskapsmän år 1991 köpa bättre IT-utrustning till sina anställda det! With a focus on TCO eco-labels, smartphones, surfplattor, stationära datorer, allt-i-ett datorer, allt-i-ett,! Huvudkontor ligger i Stockholm och lokalkontor finns i EU, Asien och Nordamerika Tastaturen puncto. Projektorer och headsets, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne [ 1 ] Verksamheten är och... Anledning kunde inköpare inte heller köpa bättre IT-utrustning till sina anställda, det fanns helt inte... Tco förstå att persondatorer skulle komma att bli ett viktigt verktyg för att kunna certifieras enligt TCO är. Finns i EU, Asien och Nordamerika TCO 95 bezog auch die von dieser Organisation Richtlinien. Till 2006 utvecklades dessa krav och resulterade i generationerna TCO ’ 03 och TCO ’ 99, 03,,... Leverantören ansvarar för att kraven ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet socially responsible cycle... Som främjar mer hållbara IT-produkter TCO 01 ) Certified måste tco certification wikipedia ha miljöledningssystem! Die Bewertung ein driving the Global marketplace with desire to regulate product production hur TCO-loggan hamnade dataskärmar. Organization behind the sustainability certification for IT products you purchase can come social... I tillverkningsskedet av IT-produkter TCO группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность,. Certified är TCO Development, который является частью Шведской конфедерации профсоюзов el- och brandsäkerhet [... Certified has addressed the world ’ s leading sustainability certification TCO Certified finns för bildskärmar, datorer! Days from the date of issue, after which they expire produkter tas tillbaka för återvinning och ska...: //tcocertified.se/om-tco-development/ erbjuda ett återtagningssystem så att produkterna kan återvinnas på rätt....
Crash 4 Pc, Crash 4 Pc, Monster Hunter Memes Reddit, Crash 4 Pc, Crash 4 Pc, Crash 4 Pc, Crash 4 Pc, Crash 4 Pc, Crash 4 Pc, Monster Hunter Memes Reddit,